HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Kose Huvikooli õppetasude kehtestamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2023, 2

Kose Huvikooli õppetasude kehtestamine

Vastu võetud 27.09.2023 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Kose Vallavolikogu 12.06.2019 määruse nr 55 „Kose Huvikooli põhimäärus“ § 26 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kose Huvikooli spordiosakonna õppetasude kehtestamine

  (1) Kehtestada Kose Huvikooli spordiosakonna õppetasud alljärgnevalt kui vanema(te) elukohaks on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kose vald:
  1) ujumise erialal 270 eurot aastas, 30 eurot kuus;
  2) kergejõustiku erialal 180 eurot aastas, 20 eurot kuus;
  3) korvpalli erialal 180 eurot aastas, 20 eurot kuus;
  4) võrkpalli erialal 180 eurot aastas, 20 eurot kuus.

  (2) Kehtestada Kose Huvikooli spordiosakonna õppetasud alljärgnevalt kui vanema(te) elukohaks ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kose vald:
  1) ujumise erialal 342 eurot aastas, 38 eurot kuus;
  2) kergejõustiku erialal 225 eurot aastas, 25 eurot kuus;
  3) korvpalli erialal 225 eurot aastas, 25 eurot kuus;
  4) võrkpalli erialal 225 eurot aastas, 25 eurot kuus.

§ 2.   Kose Huvikooli muusikaosakonna õppetasude kehtestamine

  (1) Kehtestada Kose Huvikooli muusikaosakonna õppetasud alljärgnevalt kui vanema(te) elukohaks on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kose vald:
  1) ettevalmistusklass (pill + solfedžo) 306 eurot aastas, 34 eurot kuus;
  2) ettevalmistusklass (solfedžo) 180 eurot aastas, 20 eurot kuus;
  3) põhi-, üld- ja vabaõpe 450 eurot aastas, 50 eurot kuus.

  (2) Kehtestada Kose Huvikooli muusikaosakonna õppetasud alljärgnevalt kui vanema(te) elukohaks ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kose vald:
  1) ettevalmistusklass (pill + solfedžo) 387 eurot aastas, 43 eurot kuus;
  2) ettevalmistusklass (solfedžo) 225 eurot aastas, 25 eurot kuus;
  3) põhi-, üld- ja vabaõpe 567 eurot aastas, 63 eurot kuus.

§ 3.   Kose Huvikooli kunstiosakonna õppetasude kehtestamine

  (1) Kehtestada Kose Huvikooli kunstiosakonna õppetasud alljärgnevalt kui vanema(te) elukohaks on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kose vald:
  1) eelõpe 108 eurot aastas, 12 eurot kuus;
  2) algklassid (I – III klass) 162 eurot aastas, 18 eurot kuus;
  3) tarbekunst/disain (IV – VI klass) 216 eurot aastas, 24 eurot kuus;
  4) põhiõpe I-V kursus 315 eurot aastas, 35 eurot kuus.

  (2) Kehtestada Kose Huvikooli kunstiosakonna õppetasud alljärgnevalt kui vanema(te) elukohaks ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kose vald:
  1) eelõpe 135 eurot aastas, 15 eurot kuus;
  2) algklassid (I – III klass) 198 eurot aastas, 22 eurot kuus;
  3) tarbekunst/disain (IV – VI klass) 270 eurot aastas, 30 eurot kuus;
  4) põhiõpe I-V kursus 396 eurot aastas, 44 eurot kuus.

§ 4.   Kose Huvikooli tehnikaosakonna õppetasude kehtestamine

  (1) Kehtestada Kose Huvikooli tehnikaosakonna õppetasud alljärgnevalt kui vanema(te) elukohaks on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kose vald:
  1) robootika 160 eurot aastas, 20 eurot kuus.

  (2) Kehtestada Kose Huvikooli tehnikaosakonna õppetasud alljärgnevalt kui vanema(te) elukohaks ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kose vald
  1) robootika 200 eurot aastas, 28 eurot kuus.

§ 5.   Õppetasu tasumine

  (1) Õppetasu tasutakse Kose Vallavalitsuse esitatud arve alusel eelmise kuu eest järgmise kuu 20. kuupäevaks.

  (2) Õppetasu ei maksta juuni, juuli ja augusti kuu eest.

  (3) Vallavalitsuse korraldusega võib õppetasu maksmisest vabastada perioodil kui huvitegevust ei toimu.

§ 6.   Määruse avalikustamine

  Avalikustada käesolev määrus Kose valla veebilehel.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 22.02.2022 määrus nr 6 „Kose Huvikooli õppetasude kehtestamine“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2024.

Merle Pussak
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json