Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2013, 16

Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Vastu võetud 17.10.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, § 37 lg 2; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Rakvere valla põhimääruse § 36 alusel.

§ 1.  Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 kinnitamine

  Kinnitada Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rajamäe
Volikogu esimees

Lisa Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017