HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Volituste andmine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamiseks

Volituste andmine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamiseks - sisukord
  Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2013, 37

  Volituste andmine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamiseks

  Vastu võetud 24.01.2011 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 13, § 71 lg-te 5 ja 6 alusel.

  § 1.  Anda Tõlliste Vallavalitsusele volitus:
  1) koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamiseks;
  2) kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamiseks ja konkursi väljakuulutamiseks.

  § 2.  Määrus jõustub 28. jaanuaril 2011. a.

  Rein Randver
  Volikogu esimees