Teksti suurus:

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava“ muutmine

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2015, 2

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava“ muutmine

Vastu võetud 28.10.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Muuta Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012. a määrust nr 4 „Kaiu valla arengukava“ vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Sulev Viiron
volikogu esimees

Lisa Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava“ muutmine