ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saue valla Laagri aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 kinnitamine

Saue valla Laagri aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2015, 12

Saue valla Laagri aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 kinnitamine

Vastu võetud 29.10.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 3 punkti 2 ning majandus- ja taristuministri 5. mai 2015. aasta määruse nr 40 "Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused" § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla Laagri aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 (vastavalt lisale).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Eero Kaljuste
Vallavolikogu aseesimees

Lisa Saue valla Laagri aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025

Arengukava lisa 1 Laagri aleviku kaugküttevõrgu skeem

Arengukava lisa 2 Laagri aleviku soojustarbijad

Arengukava lisa 3 Tarbijate ühendustorustike erikoormused

Arengukava lisa 4 Uue katlamaja asukoht

Arengukava lisa 5 Hakkepuidu katlamaja vaade

Arengukava lisa 6 Hakkpuidu katlamaja plaan