Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2019, 6

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra muutmine

Vastu võetud 29.10.2019 nr 13
, määruse § 1 punkti 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2019

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 27. märtsi 2018 määruse nr 4 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Õpilasel on soovi korral võimalus süüa praadi. Sel juhul:
1) kaetakse 1.-7.klassi õpilastel riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe Keila linna eelarvest;
2) waldorfkooli Läte 1.-7.klassi rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste Keila linna eelarvest makstava koolilõuna toetuse suurus ühe õpilase kohta on võrdne linna munitsipaalkoolide õpilastele makstava toetusega;
3) katab 8.-12.klassi õpilastel riigieelarves ette nähtus toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe lapsevanem või eestkostja.“;
  2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmiselt:
„(4) waldorfkooli Läte 1.-7.klassi rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste Keila linna eelarvest makstava koolilõuna toetuse suurus ühe õpilase kohta on 0,64 eurot kuni 31. detsembrini 2019.".

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määruse § 1 punkti 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2019

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json