HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2019, 34

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.03.2018 nr 4
RT IV, 04.04.2018, 1
jõustumine 07.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2019RT IV, 05.11.2019, 608.11.2019, § 2 lg 3 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2019

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Keila linna üldhariduskoolides (edaspidi kool).

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolide statsionaarses õppes 1.-12.klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Toitlustaja peab tagama õpilasele koolipäeva jooksul ühe tasuta koolilõuna (supp) Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses.

  (3) Õpilasel on soovi korral võimalus süüa praadi. Sel juhul:
  1) kaetakse 1.-7.klassi õpilastel riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe Keila linna eelarvest;
  2) waldorfkooli Läte 1.-7.klassi rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste Keila linna eelarvest makstava koolilõuna toetuse suurus ühe õpilase kohta on võrdne linna munitsipaalkoolide õpilastele makstava toetusega;
  3) katab 8.-12.klassi õpilastel riigieelarves ette nähtus toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe lapsevanem või eestkostja.
[RT IV, 05.11.2019, 6 - jõust. 08.11.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2019.]

  (4) waldorfkooli Läte 1.-7.klassi rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste Keila linna eelarvest makstava koolilõuna toetuse suurus ühe õpilase kohta on 0,64 eurot kuni 31. detsembrini 2019.
[RT IV, 05.11.2019, 6 - jõust. 08.11.2019]

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise arvestus

  (1) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Keila Linnavalitsus.

  (2) Toetust kasutavate õpilaste üle peab arvestust toitlustaja.

§ 4.   Ettepanekute tegemine

  Kooli hoolekogul/nõukogul, kooli juhtkonnal ja õpilasesindusel on õigusteha kooli pidajale ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub üldises korras

  (2) Määruse § 2 lõike 3 punktis 1 toodud 6.klassi õpilaste puhul rakendatakse määrust alates 1.septembrist 2018.

/otsingu_soovitused.json