Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Mustvee valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2019, 48

  Mustvee valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 30.10.2019 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1punkti 1, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, Mustvee valla põhimääruse § 41 ning Mustvee valla finantsjuhtimise korra § 12 ja § 13 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Mustvee valla 2019. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale 1 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Aivar Saarela
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Mustvee valla 2019. aasta I lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json