Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2022. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

2022. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2021, 3

2022. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Vastu võetud 03.11.2021 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2021 määruse nr 18 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 7 alusel.

§ 1.  Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

  Määrusega kehtestatakse 2022. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:
  1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);
  2) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);
  3) hariduse ja noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);
  4) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);
  5) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);
  6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);
  7) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);
  8) linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);
  9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);
  10) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);
  11) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);
  12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12);
  13) tervisedenduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 13).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Evelyn Tohvri
Osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Lisa 1 Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused

Lisa 2 Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 3 Hariduse ja noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 4 Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 5 Ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 6 Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 7 Keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 8 Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 9 Sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 10 Linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 11 Turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 12 Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 13 Tervisedenduse valdkonna toetuse määramise lisatingimused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json