Teksti suurus:

Pöide Vallavalitsuse 29. mai 2007. a määruse nr 3 "Tornimäe Põhikooli ruumide ja seadmete kasutushinnad" kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2021, 4

Pöide Vallavalitsuse 29. mai 2007. a määruse nr 3 "Tornimäe Põhikooli ruumide ja seadmete kasutushinnad" kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 02.11.2021 nr 27

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2, § 68 lõike 2 ja § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pöide Vallavalitsuse 29. mai 2007. a määrus nr 3 "Tornimäe Põhikooli ruumide ja seadmete kasutushinnad".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json