HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis ja Jõhvi Spordikoolis

Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis ja Jõhvi Spordikoolis - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2012, 2

Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis ja Jõhvi Spordikoolis

Vastu võetud 29.11.2012 nr 100

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Jõhvi Kunstikooli põhimääruse § 8 lg 3 punkti 3 ja Jõhvi Spordikooli põhimääruse § 65 punkti 3 alusel, arvesse võttes Jõhvi Kunstikooli, Jõhvi Spordikooli ja Jõhvi Vallavalitsuse ettepanekud.

§ 1.  Õppetasud

 (1) Kehtestada Jõhvi Kunstikoolis järgmised õppeperioodi õppetasude suurused:
 1) ettevalmistuskursusel 8 eurot kuus õpilase kohta;
 2) põhikursustel, täiendkursusel 10 eurot kuus õpilase kohta;
 3) vanemale kui 19 aastasele õppurile 20 eurot kuus.

 (2) Kehtestada Jõhvi Spordikoolis järgmised õppeperioodi õppetasude suurused:
 1) tennise erialal 12 eurot kuus õpilase kohta;
 2) muudel erialal 7 eurot kuus õpilase kohta.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 20. juuni 2007. a määrus nr 77 “Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi valla huvialakoolides”.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Kaarel Pürg
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json