Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kiviõli linna tänavate seisunditasemete määramine hooldustööde teostamiseks

Kiviõli linna tänavate seisunditasemete määramine hooldustööde teostamiseks - sisukord
Väljaandja:Kiviõli Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2012, 15

Kiviõli linna tänavate seisunditasemete määramine hooldustööde teostamiseks

Vastu võetud 27.11.2012 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, teeseaduse § 25 lõike 3 ja § 37 lõike 1, majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määruse nr 45 „Tee seisundinõuded“ § 2, § 9 ja § 20 ning määruse lisa 2 ja 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Kiviõli linnas tänavate seisunditasemed linna tänavate hooldustööde teostamiseks.

§ 2.   Tänavate seisunditasemed kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 3.   Käesoleva määruse lisas loetlemata Kiviõli linna tänavate ja teede talihoolduse teostamise hooldustsükli aeg on 24 tundi.

§ 4.   Kiviõli Linnavalitsuse 28. novembri 2003.a määrus nr 5 „Kiviõli linna teede talviste seisundinõuete kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
Linnapea

Tiina Urban
Linnasekretär

Lisa Kiviõli linna tänavate seisunditasemed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json