ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Maardu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine

Maardu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2012, 24

  Maardu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine

  Vastu võetud 27.11.2012 nr 73

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse 08.11.2012 protokollilisest otsusest nr 32

  § 1.   Kehtestada Maardu ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga liitumise eeskiri vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 30.06.2009 määrusega nr 188 kehtestatud „Maardu linna ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri“.

  § 3.   Määrus jõustub 01.01.2013.

  Leo Repponen
  Volikogu esimees

  Lisa Maardu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

  /otsingu_soovitused.json