Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reservfondist raha suunamine

Reservfondist raha suunamine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2012, 31

  Reservfondist raha suunamine

  Vastu võetud 11.10.2012 nr 15

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, osa 7, Vändra Vallavolikogu 21.02.2012.a. määruse nr.5 "Vändra valla eelarvekorralduse korra" § 5 ja Vändra Vallavolikogu 18.09.20112.a. otsusega nr.40 "Liisingueseme väljaostmine" alusel.

  § 1.  Suunata Vändra valla reservfondist 1744,38 eurot tarbesõiduk MAZDA BT-50 2.5 reg.nr.550 MKK väljaostmiseks. Tegevusala - vallavalitsus 10121, kululiik 1554.

  § 2.  Käesoleva määruse peale võib kaevata halduskohtule ühe kuu jooksul määruse teatavaks tegemisest.

  § 3.  Määrus jõustub teatavakstegemisest.

  Peeter Reimann
  Vallavanem

  Aili Laprik
  Vallasekretär