Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põlva linna ja Põlva valla ühise jäätmekava aastateks 2011-2020 vastuvõtmine

Põlva linna ja Põlva valla ühise jäätmekava aastateks 2011-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2013, 18

  Põlva linna ja Põlva valla ühise jäätmekava aastateks 2011-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 10.03.2011 nr 8
  jõustumine 18.03.2011

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 364 ja „Jäätmeseaduse“ § 39, § 42 ja § 59 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Põlva linna ja Põlva valla ühine jäätmekava aastateks 2011-2020 (määrusele lisatud).

  § 2.   Kohalike omavalitsuse üksuste ühine jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.

  § 3.   Määrus avalikustada valla veebilehel.

  § 4.   Määrus jõustub 18. märtsil 2011.

  Ahti Bleive
  volikogu esimees

  Lisa Põlva linna ja Põlva valla ühine jäätmekava 2011-2020

  /otsingu_soovitused.json