Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2013, 50

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 26.01.2012 nr 2
jõustumine 01.02.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeerida maareformi seaduse § 25 lõikes 3 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustamine ja lahendamine vallavalitsusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruaril 2012.

Olev Liblikmann
volikogu esimees