HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ranitsatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2013, 58

Ranitsatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 29.11.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Ranitsatoetuse eesmärk ja maksmise alused

  (1) Ranitsatoetuse (edaspidi toetuse) eesmärgiks on hariduse väärtustamine ning lapse koolimineku algusega seotud kulutuste toetamine Anija valla eelarvest.

  (2) Toetust makstakse üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale (edaspidi vanemale) lapse esimesse klassi õppima asumisel tingimusel:
  1) et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Anija vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanik enne kooli algust või
  2) et laps ja vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanik hiljemalt enne lapse kooli minekut ning laps ja vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

  (3) Toetust makstakse Anija valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 2.   Ranitsatoetuse taotlemine

  Toetuse taotlemiseks tuleb Anija Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsusele) esitada vormikohane avaldus hiljemalt kolme kuu jooksul peale lapse esmakordset kooli minekut.

§ 3.   Avalduste menetlemine ja toetuse maksmine

  (1) Esitatud avaldused vaatab läbi ning kontrollib nende vastavust käesolevale korrale vallavalitsuse vastav spetsialist.

  (2) Toetus makstakse välja:
  1) käesoleva korra § 1 lg 2 p 1 nimetatud juhul – alates lapse koolimineku aasta 15. septembrist 10 kalendripäeva jooksul otsustuse tegemise hetkest;
  2) käesoleva korra § 1 lg 2 p 2 nimetatud juhul - avalduse esitamisele järgneva aasta jaanuarikuu esimese 10 kalendripäeva jooksul.

  (3) Toetus kantakse avalduse esitaja arvelduskontole või makstakse välja vallavalitsuse kassast.

§ 4.   Toetuse määr

  Toetuse määrad on järgmised:
  1) 70 eurot lapse kohta juhul kui mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanikud või lapsel, kelle sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta või see on tehtud ema ütluse alusel;
  2) 35 eurot lapse kohta juhul kui üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanik.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2014.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json