EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine avalikul üritusel

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2013, 77

Müügipileti hinna kehtestamine avalikul üritusel

Vastu võetud 31.05.2012 nr 12
jõustumine 04.06.2012

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse paragrahvi 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Müügipiletite hinnad avalikul üritusel

 (1) Kehtestada ühe päeva müügipileti hind avalikul üritusel järgmiselt:
 1) müügikoht (kuni 3 m) – 5 eurot;
 2) suurem müügikoht (3-6 m) – 10 eurot;
 3) batuut, skyjump jt tegevuse pakkujad – kohatasu 30 eurot, iga järgmise atraktsiooni eest lisandub 50% kohatasu maksumusest;
 4) toitlustusteenuse pakkuja müügikoht – 50 eurot.

 (2) Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja vallas registreeritud mittetulundusühingutele on müügikoht tasuta.

 (3) Kui teatud kauba või teenuse müügi korral peab olema vastav registreering, lisandub registreeringu eest tasutav riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine.

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.05.2005 määrus nr 9 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

Olev Liblikmann
volikogu esimees