ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2014, 27

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine

Vastu võetud 26.11.2014 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja lõike 2 ning OÜ Järve Biopuhastus 6. novembri 2014 kirja nr 7-52.1400/1068 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Kohtla-Järve ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. märtsi 2013. a määrus nr 167 „Kohtla-Järve ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2019 uues redaktsioonis kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Kohtla-Järve ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 (lisaga saab tutvuda linna veebilehel).

/otsingu_soovitused.json