Teksti suurus:

Veriora Vallavolikogu 25.10.2012 määruse nr 12 „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ arengukava aastateks 2013-2018 ja tegevuskava kinnitamine“ lisa „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ tegevuskava 2013-2016“ ja Veriora Vallavolikogu 29.11.2012 määruse nr 13 „Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2013-2018“ lisa 2 „Viluste Põhikooli tegevuskava 2013-2015“ muutmise kinnitamine

Väljaandja:Veriora Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2014, 30

Veriora Vallavolikogu 25.10.2012 määruse nr 12 „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ arengukava aastateks 2013-2018 ja tegevuskava kinnitamine“ lisa „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ tegevuskava 2013-2016“ ja Veriora Vallavolikogu 29.11.2012 määruse nr 13 „Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2013-2018“ lisa 2 „Viluste Põhikooli tegevuskava 2013-2015“ muutmise kinnitamine

Vastu võetud 27.11.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 3, Veriora Vallavolikogu 27.06.2013 määruse nr 15 “Veriora valla põhimäärus” § 31 ja “Haldusmenetluse seadus” § 64 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kooli ja lasteaia tegevuskavade muutmise kinnitamine

  (1) Kinnitada Veriora Vallavolikogu 25.10.2012 määruse nr 12 „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ arengukava aastateks 2013-2018 ja tegevuskava kinnitamine“ lisa „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ tegevuskava 2015-2018“ (toodud lisana).

  (2) Kinnitada Veriora Vallavolikogu 29.11.2012 määruse nr 13 „Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2013-2018“ lisa 2 „Viluste Põhikooli tegevuskava 2015-2018“ (toodud lisana).

§ 2.  Rakendussätted

  (1) 01.01.2015. a. tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 25.10.2012 määruse nr 12 „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ arengukava aastateks 2013-2018 ja tegevuskava kinnitamine“ lisa „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ tegevuskava 2013-2016“.

  (2) 01.01.2015. a. tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 29.11.2012 määruse nr 13 „Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2013-2018“ lisa 2 „Viluste Põhikooli tegevuskava 2013-2015“.

  (3) 01.01.2015. a. hakkavad kehtima Veriora Vallavolikogu 25.10.2012 määruse nr 12 „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ arengukava aastateks 2013-2018 ja tegevuskava kinnitamine“ lisa „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ tegevuskava 2015-2018“ ja Veriora Vallavolikogu 29.11.2012 määruse nr 13 „Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2013-2018“ lisa 2 „Viluste Põhikooli tegevuskava 2015-2018“.

Rein Raadla
volikogu esimees

Lisa 1 Veriora Lasteaed "Õnneseen" tegevuskava

Lisa 2 Viluste Põhikooli tegevuskava

/otsingu_soovitused.json