HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Veriora Lasteaed „Õnneseen“ arengukava aastateks 2013-2018 ja tegevuskava kinnitamine

Veriora Lasteaed „Õnneseen“ arengukava aastateks 2013-2018 ja tegevuskava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Veriora Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2014, 47

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Veriora Lasteaed „Õnneseen“ arengukava aastateks 2013-2018 ja tegevuskava kinnitamine

Vastu võetud 25.10.2012 nr 12
RT IV, 20.11.2012, 68
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.11.2014RT IV, 05.12.2014, 3001.01.2015

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seadus“ § 91 lg 3, „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lg 1 p 7 ja § 37 lg 5 alusel.

§ 1.   Lasteaia arengukava ja tegevuskava kinnitamine

  Kinnitada „Veriora Lasteaed „Õnneseen“ arengukava aastateks 2013-2018“ ja tegevuskava aastateks 2013-2016, mis on toodud määruse lisadena.

§ 2.   Määruse jõustumine ja avalikustamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus koos lisadega jõustub 01.01.2013. a.

  (3) Määrus avalikustatakse Veriora vallamajas, Leevi ja Veriora raamatukogudes, valla kodulehel ja „Riigi Teatajas“.

Lisa 1 Veriora Lasteaed Õnneseen arengukava aastateks 2013-2018

Lisa 2 Veriora Lasteaed Õnneseen tegevuskava aastateks 2015-2018
[RT IV, 05.12.2014, 30 - jõust. 01.01.2015]

/otsingu_soovitused.json