EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusReklaam

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2014, 49

Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused

Vastu võetud 18.09.2008 nr 30
RT IV, 27.06.2013, 114
jõustumine 01.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.11.2014RT IV, 05.12.2014, 1002.01.2015, osaliselt 01.07.2015

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lg 1 ja reklaamiseaduse § 13 lg 2 ja § 28 lg 1 p 1 alusel.

§ 1.   Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused

  (1) Kange alkohoolse joogi jaemüük on lubatud kaupluses, mille üldpind on vähemalt 75 m2.

  (2) Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on lubatud lahja ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi jaemüük.

  (21) Spordiüritusel on alkohoolse joogi jaemüük lubatud üksnes selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud alal asuvas müügikohas või müügikohtades. Alkohoolse joogi müük ei ole lubatud koos muu kaubaga.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 02.01.2015]

  (22) Käesoleva paragrahvi lõikes 21 sätestatu ei laiene spordiürituse toimumise kohas asuvale toitlustusettevõtte alalisele müügikohale.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 02.01.2015]

  (3) Toitlustusettevõtte hooajalisse laiendusse, mis asub väljaspool siseruume, on lubatud alkohoolse joogi serveerimine ainult toitlustusettevõtte siseruumist.

  (4) Suletud tarbijapakendis alkohoolse joogi jaemüük toitlustus- ja majutusettevõttest väljaviimiseks ei ole lubatud.

  (5) Kaupluses müügiks pakutavad alkohoolsed joogid peavad olema paigutatud mittealkohoolsetest jookidest ja muudest kaupadest eraldi ning alkohoolseid jooke ei tohi selvekaubanduse vormis müügiks välja panna kaupluse müügisaali eri kohtadesse.

  (6) Alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud müügikohas, mis asub:
  1) turu territooriumil;
  2) üldkasutatava supluskoha territooriumil.

  (7) Ajutises ehitises asuvates kauplustes on lubatud kaubelda ainult vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogiga.

§ 2.   Alkoholi reklaami keelupiirkond

  Alkoholi reklaam on keelatud piirkonnas, mis on lähemal kui 300 meetrit ehitisele, kus asub koolieelne lasteasutus, algkool, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, huvikool, noorte- ja projektlaager.

§ 3.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2008, välja arvatud § 2, mis jõustub 1. novembril 2008.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json