ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine

Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Are Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2015, 1

  Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine

  Vastu võetud 20.11.2015 nr 22

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

  § 1.  Kinnitada Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (juurde lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 19.08.2011 määrus nr 10 „Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2011-2023“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Leelo Lusik
  Volikogu esimees

  Lisa Are valla ÜVKA kava 2015-2027