SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2015, 24

Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine

Vastu võetud 18.11.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 30.05.2013 määruse nr 12 „Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus“ § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.  Hooldekodu kohatasu kehtestamine

  Kehtestada Väike-Maarja Hooldekodu kohatasuks 520 eurot kuus.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 29.10.2014.a määrus nr 5 „Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.02.2016.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär