HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2015, 25

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 26.11.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 24 lõikes 7 kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine Väike-Maarja Vallavalitsusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees