Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2015. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Väike-Maarja valla 2015. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2015, 46

Väike-Maarja valla 2015. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.11.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2015. aasta I lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 38 273 eurot, põhitegevuse kulud summas 7 528 eurot, investeerimistegevus summas 135 416 eurot, finantseerimistegevus summas -176 000 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2015. aasta I lisaeelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2015. aasta I lisaeelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json