Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhendi ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhendi ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2017, 1

Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhendi ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine

Vastu võetud 27.11.2017 nr 2

21. oktoobril 2017 moodustus Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Lääne-Nigula vald. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 ja § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Palgajuhendi ja ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine

  (1) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2018 Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhend vastavalt lisale 1.

  (2) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2018 Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded vastavalt lisale 2.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada alates 1. jaanuarist 2018 kehtetuks Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.01.2014 määrus nr 8 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhendi ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine“ ja Nõva Vallavolikogu 07.03.2014 määrus nr 4 „Nõva Vallavalitsuse palgajuhend“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhend

Lisa 2 Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json