SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kunda Hooldekodu kohamaksumuse ja toidupäevamaksumuse kinnitamine

Kunda Hooldekodu kohamaksumuse ja toidupäevamaksumuse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 1

Kunda Hooldekodu kohamaksumuse ja toidupäevamaksumuse kinnitamine

Vastu võetud 22.11.2018 nr 30
, rakend. 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, lõike 3 ning Viru-Nigula Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 30 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 22 lõike 1 ja § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kohamaksumus

  (1) Kinnitada Kunda Hooldekodu kohamaksumuseks ühes kuus kuussada viiskümmend (650,00) eurot.

  (2) Hooldatava viibimisel ravi- või rehabilitatsiooniasutuses või muul põhjusel eelnevalt kooskõlastatud hooldekodust eemal viibimise korral pikemalt kui kolme (3) ööpäeva jooksul, tasub klient kohatasu hooldekodust eemal viibitud päevade eest summas seitseteist eurot ja nelikümmend eurosenti (17,40) päevas, mis ei sisalda toidupäeva maksumust ning hooldusvahendite kulu.

§ 2.   Toidupäeva maksumus

  Kinnitada Kunda Hooldekodus toidupäeva maksumuseks kaks (2,00) eurot.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavalitsuse 22.03.2018 määrus nr 11 „Kunda Hooldekodu kohamaksumuse ja toidupäevamaksumuse kinnitamine“.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raido Tetto
majandusvaldkonna juht vallavanema ülesannetes

Krista Engelbrecht
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json