Teksti suurus:

Otepää Vallavolikogu 19. novembri 2015. a määruse nr 13 „Raamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 7

Otepää Vallavolikogu 19. novembri 2015. a määruse nr 13 „Raamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 22.11.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Otepää Vallavolikogu 19. novembri 2015. a määruses nr 13 „Raamatukogu kasutamise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 tekst muudetakse järgmiselt:
„Käesolev määrus sätestab Otepää Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused.“;
2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse lauseosa „Otepää Linnaraamatukogus“ sõnaga „Raamatukogus“;
3) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Jaanus Barkala
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json