Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018–2022

Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018–2022 - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 33

  Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018–2022

  Vastu võetud 22.11.2018 nr 54

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37² lõike 7 alusel.

  § 1.   Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018–2022 kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

  § 2.  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Jõgeva Linnavolikogu 23. märtsi 2017 määrus nr 67 „Jõgeva linna eelarvestrateegia aastateks 2017–2021“;
  2) Palamuse Vallavolikogu 21. septembri 2017 määrus nr 88 „Palamuse valla eelarvestrateegia 2018–2021 kinnitamine“;
  3) Palamuse Vallavolikogu 20. oktoobri 2016 määrus nr 63 „Palamuse valla eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine“;
  4) Palamuse Vallavolikogu 24. septembri 2015 määrus nr 30 „Palamuse valla eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine“;
  5) Palamuse Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 määrus nr 16 „Palamuse valla eelarvestrateegia 2015-2018 vastuvõtmine“.

  Raivo Meitus
  Volikogu esimees

  Lisa Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018-2022