Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 34

  Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.11.2018 nr 53

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 ning Jõgeva valla põhimääruse § 38 lõike 4 alusel.

  § 1.   Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1 ja arengukava tegevuskava vastavalt määruse lisale 2.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks:
  1) Jõgeva Linnavolikogu 27.10.2016 määrus nr 60 „Jõgeva linna arengukava“;
  2) Jõgeva Vallavolikogu 27.10.2016 määrus nr 20 „Jõgeva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2020 kinnitamine“;
  3) Palamuse Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 32 „Palamuse valla arengukava 2016–2026 kinnitamine“;
  4) Torma Vallavolikogu 17.09.2014 määrus nr 20 „Torma valla arengukava aastateks 2015-2023 kinnitamine“.

  Raivo Meitus
  Volikogu esimees

  Lisa 1  Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028

  Lisa 2  Arengukava tegevuskava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json