Teksti suurus:

Määruse „Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 2

Määruse „Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 21.11.2019 nr 35

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määrusesse muudatuse sisseviimine

  Muuta Nõo Vallavolikogu 23.10.2014 määruse nr 20 „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta on 6% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json