HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 38

Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 23.10.2014 nr 20
RT IV, 05.11.2014, 5
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.10.2016RT IV, 08.11.2016, 701.01.2017
21.11.2019RT IV, 05.12.2019, 201.01.2020

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Nõo Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamist.

§ 2.   Vanemate kaetav osa

  Lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta on 6% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.
[RT IV, 05.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 3.   Vanema kaetava osa tasumine

  (1) Vanema kaetav osa tasutakse vallavalitsuse poolt esitatava arve alusel vallavalitsuse arvelduskontole või makstakse sularahas vallavalitsuse kassasse.

  (2) Vanema poolt igakuiselt kaetava osa suurus ei ole seotud lapse lasteaias viibimise päevade arvuga kuus.

§ 4.   Vanema kaetava osa tasumisest vabastamine

  Vanem vabastatakse kolmanda ja iga järgneva lapse eest vanema kaetava osa maksmisest juhul, kui perest käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Nõo vald.

§ 5.   Vanema kaetava osa kasutamine

  Vanema kaetava osa vahendeid kasutatakse lasteaedades õppevahendite ja õppekeskkonna kaasajastamise kulude katmiseks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json