Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 39

  Maardu linna 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.11.2019 nr 59

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 23.10.2018 määrusest nr 28 “Maardu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” ja Maardu Linnavolikogu 29.01.2019 määrusest nr 40 ”Maardu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine”

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2019. aasta II lisaeelarve alljärgnevalt:


  põhitegevuse tulud kogumahus 270 477 eurot;


  investeerimistegevuse tulem 466 690 eurot;


  põhitegevuse kulud kogumahus 737 167 eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.11.2019.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2019. a II lisaeelarve

  Lisa Maardu linna 2019. a II lisaeelarve põhitegevuse tulud

  Lisa Maardu linna 2019. a II lisaeelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

  Lisa Maardu linna 2019. a II lisaeelarve investeerimistegevus

  /otsingu_soovitused.json