Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Antsla vallas

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2015, 16

Tunnustamise kord Antsla vallas

Vastu võetud 23.12.2014 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Tunnustamise korraga reguleeritakse Antsla vallas välja antavate tunnustuste andmist.

§ 2.  Antsla valla tunnustused

  Tunnustusi antakse järgmistes kategooriates:
 1) Kohaliku elu edendaja
 2) Aasta Ema
 3) Aasta Isa
 4) Silmapaistev noor
 5) Edukas ettevõtja
 6) Parim sportlane
 7) Aasta pere
 8) Aasta küla
 9) Antsla uhkus.

§ 3.  Tunnustuste andmine

 (1) Antsla Vallavalitsus teavitab igal aastal ettepaneku esitamise tähtaegadest valla infokanalites.

 (2) Vabas vormis ettepaneku koos põhjendustega saavad esitada kõik Antsla valla organisatsioonid, ettevõtted ja üksikisikud.

 (3) Antsla valla tunnustuste andmise otsutab vallavolikogu otsusega kinnitatud „Antsla valla Aasta tegu“ komisjon.

 (4) Tunnustuse saajaid autasustatakse tänukirja, meene või rahalise preemiaga.

 (5) Tunnustuse saanud isikute nimed avaldatakse Antsla valla veebilehel.

 (6) Komisjonil on õigus jätta sobiva kandidaadi puudumisel mõni tunnustus välja andmata.

 (7) Tunnustused antakse üle Antsla vallas korraldatavatel pidulikel üritustel.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees