Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2016, 14

  Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.12.2015 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 alusel.

  § 1.   Võtta vastu „Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016 – 2020” vastavalt lisale.

  § 2.   Võtta arvesse „Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016 – 2020” Valgjärve valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Valgjärve valla rahalistele võimalustele.

  § 3.   Valgjärve Vallavalitsusel avaldada käesoleva määruse §-s 1 nimetatud jäätmekava Valgjärve valla veebilehel.

  § 4.   Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

  Hegri Narusk
  Volikogu esimees

  Lisa Jäätmekava 2016-2020

  /otsingu_soovitused.json