Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

„Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020“ vastuvõtmine

„Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020“ vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2016, 15

  „Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020“ vastuvõtmine

  Vastu võetud 30.12.2015 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 alusel.

  § 1.   Võtta vastu „Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020“ vastavalt lisale.

  § 2.   Võtta arvesse „Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020“ Vastse-Kuuste valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Vastse-Kuuste valla rahalistele võimalustele.

  § 3.   Vastse-Kuuste vallavalitsusel avaldada punktis 1 nimetatud jäätmekava Vastse-Kuuste valla veebilehel.

  § 4.   Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

  Inge Kalle
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020

  /otsingu_soovitused.json