Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2018, 4

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruses nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Määruse § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis: „(4) Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) ja tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 978 eurot.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.01.2018. a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json