Teksti suurus:

Saku Vallavalitsuse 28. juuni 2011. a määruse nr 4 „Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord“ muutmine

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2018, 9

Saku Vallavalitsuse 28. juuni 2011. a määruse nr 4 „Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.12.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.   Saku Vallavalitsuse 28. juuni 2011. a määruse nr 4 „Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord“ muutmine

  Muuta Saku Vallavalitsuse 28.06.2011 määruse nr 4 § 1 lõige 3 alljärgnevas sõnastuses: „(3) Toidukulu kaetakse eelmisel kuul lasteaias oldud päevade eest.”

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Vahenõmm
Vallavanem

Ülo Lohk
Jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json