HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord - sisukord
Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2018, 20

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord

Vastu võetud 28.06.2011 nr 4
RT IV, 21.11.2011, 79
jõustumine 01.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.10.2012RT IV, 12.10.2012, 5315.10.2012
27.12.2017RT IV, 06.01.2018, 909.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Saku valla munitsipaallasteaedades (edaspidi lasteaed) toidukulu katmist vanema, eeskostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt.

  (2) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem.

  (3) Toidukulu kaetakse eelmisel kuul lasteaias oldud päevade eest.
[RT IV, 06.01.2018, 9 - jõust. 09.01.2018]

  (4) Toidukulu päevamaksumus sisaldab ühes päevas kolme toidukorra maksumust.

§ 2.   Toidukulu katmine

  (1) Lapse kuu toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaias oldud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus. Lapse lasteaias oldud päevad on fikseeritud lasteaia poolt peetavas lapse kohaloleku tabelis.

  (2) Lapse puudumisest teatamisele järgnevast päevast alates toidukulu ei arvestata.

  (3) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad, kui laps puudub vanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel lasteaiast alati ühel kindlal nädalapäeval.

  (4) Toidukulu arvutamisel ei tehta mahaarvamisi toidukordade osas.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 12.10.2012, 53 - jõust. 15.10.2012]

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json