HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tartu Herbert Masingu Kooli arengukava aastateks 2022 - 2024

Tartu Herbert Masingu Kooli arengukava aastateks 2022 - 2024 - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2022, 2

  Tartu Herbert Masingu Kooli arengukava aastateks 2022 - 2024

  Vastu võetud 04.01.2022 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 "Tartu linna arengudokumentide koostamise kord" § 19 lg 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tartu Herbert Masingu Kooli arengukava aastateks 2022 - 2024 vastavalt lisale.

  Urmas Klaas
  linnapea

  Jüri Mölder
  linnasekretär

  Lisa Tartu Herbert Masingu Kooli arengukava 2022-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json