Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saarde valla jäätmekava aastateks 2013-2017 kehtestamine

Saarde valla jäätmekava aastateks 2013-2017 kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2013, 77

  Saarde valla jäätmekava aastateks 2013-2017 kehtestamine

  Vastu võetud 30.01.2013 nr 1

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 364 ja "Jäätmeseadus" § 59 lg 1 alusel

  § 1.  Kehtestada Saarde valla jäätmekava aastateks 2013-2017 juurdelisatud kujul.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  Erli Aasamets
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa pealkiri