HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lihula Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Lihula Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2015, 6

Lihula Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 29.01.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lihula Lasteaia rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi kohatasu).

§ 2.  Kohatasu

 (1) Kohatasu ühe lasteaias käiva lapse kohta on 20 eurot kuus.

 (2) Kohatasu ühest perekonnast iga teise ja enama lasteaias käiva lapse kohta on 10 eurot kuus.

§ 3.  Kohatasu maksmine

 (1) Kohatasu makstakse jooksva kuu 20. kuupäevaks Lihula Vallavalitsuse pangakontole või sularahas vallavalitsuse kassasse.

 (2) Kohatasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest, v.a juunist augustini, mil tasutakse kohatasu proportsionaalselt lapse lasteaias viibitud ajale.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2015. a.

Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees