Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2015, 16

Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

Vastu võetud 29.01.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7 ja Kihelkonna Vallavolikogu 19.06.2006 määruse nr 19 „Kihelkonna valla põhimäärus“ § 26 lg 1 p 7 alusel.

§ 1.   Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

  Kinnitada Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020 vastavalt käesoleva määruse lisale (lisatud).

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kihelkonna Vallavolikogu 29.11.2007 määrus nr 15 „Kihelkonna valla arengukava 2007-2013 (2017) vastuvõtmine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015.

Rene Reinsoo
Vallavolikogu esimees

Lisa Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

/otsingu_soovitused.json