HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2016, 1

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) Väike-Maarja valla koolieelsetes lasteasutustes ühe lapse kohta kuus.

§ 2.  Osalustasu suurus ja maksmine

 (1) Osalustasu suurus on 20 eurot kuus.

 (2) Osalustasu ei võeta koolieelse lasteasutuse kollektiivpuhkuse ajal.

 (3) Lapsevanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Väike-Maarja vald ja kellel käib Väike-Maarja valla koolieelses lasteasutuses üheaegselt kolm või enam last, on vabastatud kolmanda ja iga järgneva lapse eest osalustasu maksmisest.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 28.11.2007 määrus nr 20 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2016.

Ene Preem
volikogu esimees