Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Luunja valla 2016.a. eelarve kinnitamine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2016, 24

Luunja valla 2016.a. eelarve kinnitamine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 7

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning Luunja valla põhimääruse § 9 lg 1 punkt 1 alusel, volikogu otsustab:

§ 1.   Luunja valla 2016. a. eelarve kinnitamine

  Kinnitada valla 2016. a. eelarve
  1) Põhitegevuse tulud summas 4 125 165 eurot
  2) Põhitegevuse kulud summas 3 923 167 eurot
sh. antavad toetused 309 738 eurot
personalikulu 1 938 210 eurot
majandamiskulud 1 645 218 eurot
muud kulud 30 000 eurot
  3) Investeerimistegevus summas -68 424 eurot
  4) Finantseerimistegevus summas -121 299 eurot
  5) Likviidsete varade muutus 12 276 eurot

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2016.a.

Radž Sauk
Volikogu esimees

Lisa 1 Luunja valla 2016.a. eelarve 4 lehel

/otsingu_soovitused.json