Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valgjärve valla 2016. aasta eelarve

Valgjärve valla 2016. aasta eelarve - sisukord
Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2016, 59

Valgjärve valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 26.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Valgjärve Vallavolikogu 16.12.2014 määruse nr 1-1.1-3 Valgjärve valla põhimäärus § 48 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Valgjärve valla 2016. aasta eelarve vastavalt lisale 1.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2016. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hegri Narusk
Volikogu esimees

Lisa 2016. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json