Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 09.03.2010 määruse nr 7 „Raiemäärus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2018, 11

Viimsi Vallavolikogu 09.03.2010 määruse nr 7 „Raiemäärus“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 9. märtsi 2010 määrust nr 7 "Raiemäärus" muudetakse järgmiselt:


1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.“;
2) paragrahvi 3 lõikes 5 asendatakse sõna „keskkonnaametis“ sõnadega „keskkonna- ja planeerimisametis“;
3) paragrahvi 4 lõike 4 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„7) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raieluba taotletakse kinnismälestisel kasvava puu raieks vastavalt muinsuskaitseseaduse § 24 lõike 1 punktile 9;“;
4) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna „keskkonnaametile“ sõnadega „keskkonna- ja planeerimisametile;“;
5) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;
6) määruse lisa 4 asendatakse käeoleva määruse lisaga 2.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieteatis

/otsingu_soovitused.json