Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valga valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2019, 50

Valga valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 01.02.2019 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018 määrusega nr 55 „Valga valla finantsjuhtimise kord“.

§ 1.   Valga valla 2019. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Valga valla 2019. aasta eelarve kogumahus 21 709 299 eurot.

  (2) Kinnitada põhitegevuse eelarve tulud 21 709 299 eurot, kulud 19 592 026 eurot ja tulem 2 117 273 eurot, finantseerimistegevus 905 673 eurot ja investeerimistegevus 1 211 600 eurot vastavalt lisale.

  (3) Kinnitada kassatagavara suuruseks 31 956 eurot.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Lubada vallavalitsusel:
  1) teha muudatusi allasutuste vahel halduskuludes (küte, elekter, vesi- ja kanalisatsioon) kinnitatud eelarve piires;
  2) lülitada jooksvalt eelarvesse (nii tulu- kui kulueelarve) omalaekumised (õppetasud, sponsorite annetused, sihtsummad ministeeriumidelt, fondidelt jt, ürituste piletitulu jm sihtotstarbelised laekumised) kohustusega edastada volikogule nende kasutamise kohta informatsioon üks kord kvartalis ning kinnitamisega eelarveaasta lõppedes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Andres IIllak
Aseesimees

Lisa Valga valla 2019.aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json