Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2019, 56

Põlva valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 31.01.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2019. aasta eelarve kogumahus 29 647 000 eurot vastavalt lisadele 1–4.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 4 550 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 2019. aasta 1. jaanuarist.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Põlva valla 2019. aasta koondeelarve

Lisa 2 Põlva valla 2019. aasta eelarve kulud tegevusalade ja hallatavate asutuste lõikes

Lisa 3 Põlva valla 2019. aasta investeeringud

Lisa 4 Vaba jäägi eraldamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json